Hendelsestyper

Händelsetyp (svensk), Event types (engelsk)

Beskrivelse

Liste over hendelsestyper.

Datasett
04.07.2018 07:44:01
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/80c442a0-6106-11e2-bcfd-0800200c9a66
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Hendelsestyper
Bokmål

Händelsetyp
Svensk

Event types
Engelsk

Alternative navn
Typer av hendelser
Bokmål

Beskrivelse
Liste over hendelsestyper.
Bokmål

Händelsetyper är tänkt att ge en grov indelning av händelser i olika sorters händelser för att ge en struktur. Den utgår från basen i CIDOC CRM och är i övrigt länkad mot Wikipedia/DB-pedia där det är möjligt. Aktuell status: Detta är att betrakta som ett diskussionsunderlag.
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk