Norge

Norge (svensk), Norway (engelsk), Norja (finsk)

Ukjent
Status

URI
http://kulturnav.org/30aa1670-f925-476c-8ccd-95cf163bd371
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 2 av 2 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
3
Datasett

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
3
Datasett

Kategorier


Navn
Norge
Bokmål

Norge
Svensk

Norway
Engelsk

Norja
Finsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Emne
Bokmål

Svensk


Uuid
30aa1670-f925-476c-8ccd-95cf163bd371
ACL (rettigheter)
30aa1670-f925-476c-8ccd-95cf163bd371_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
2

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
08.08.2013 11:21:00
Sist lagret
22.09.2017 08:13:19
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Redaktør

Granskere