Nomenklatur Havbruk (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST))

Havbruk (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) (nynorsk), Vattenbruk (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) (svensk), Havbrug (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) (dansk), Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) (engelsk)

Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Public Domain-Merket (PDM) gjelder informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
16.01.2017 13:41:18
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/d7fea556-d617-4386-a12f-fadd3b4baf45 | RDF/XML | JSON-LD
1 til 20 av 931 treff.
Navn
Nomenklatur Havbruk
Bokmål

Havbruk
Nynorsk

Vattenbruk
Svensk

Havbrug
Dansk

Aquaculture
Engelsk

Innhold
Term
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
16.01.2017 13:41:18
Ansvarlig forvalter
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Uuid
d7fea556-d617-4386-a12f-fadd3b4baf45
ACL (rettigheter)
d7fea556-d617-4386-a12f-fadd3b4baf45_SHARED
Status
Opprettet
10.06.2016 06:04:17
Sist lagret
15.08.2016 10:55:57
Tidligere lagret