Nomenklatur Havbruk (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST))

Havbruk (nynorsk), Vattenbruk (svensk), Havbrug (dansk), Aquaculture (engelsk)

Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
16.01.2017 13:41:18
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/d7fea556-d617-4386-a12f-fadd3b4baf45
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 931 treff.
Navn
Nomenklatur Havbruk
Bokmål

Havbruk
Nynorsk

Vattenbruk
Svensk

Havbrug
Dansk

Aquaculture
Engelsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
16.01.2017 13:41:18
Ansvarlig forvalter
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk