Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Samlare och museifolk (Nordiska museet) (svensk)

Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
16.01.2018 11:14:21
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/cda71595-40d5-4139-bf50-a9d5a3ceeb10
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 54 treff.
Navn
Samlare och museifolk
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdet oppdatert
16.01.2018 11:14:21
Ansvarlig forvalter
Uuid
cda71595-40d5-4139-bf50-a9d5a3ceeb10
ACL (rettigheter)
cda71595-40d5-4139-bf50-a9d5a3ceeb10_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Opprettet av
a77657c6-1434-4348-9596-55541f04050b
Opprettet
20.10.2015 12:50:21
Sist lagret
17.03.2017 15:11:24
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24