Färg (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund) [sv]

Färg (svensk)

Beskrivelse

färg [sv]

Ansvarlig forvalter
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/11b558ad-bdeb-4c36-95e9-3fdffb59d30e
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 20 treff.
Navn
Färg
Svensk

Beskrivelse
färg
Svensk

Innholdstype
Uuid
11b558ad-bdeb-4c36-95e9-3fdffb59d30e
ACL (rettigheter)
11b558ad-bdeb-4c36-95e9-3fdffb59d30e_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.01.2015 13:29:46

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Opprettet
19.09.2014 12:46:48
Sist lagret
19.03.2016 09:10:57
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.01.2015 13:29:46