Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum [no])

Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Jernbanemuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Thor Bjerke, thor.bjerke@jbv.no[sv]
I drift
Status
05.10.2016 14:38:52
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/10015a50-f591-4ae1-951c-47577ff39f55
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 69 treff.
Navn
Jernbanestrekninger
Bokmål

Kode
NJM
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Innholdet oppdatert
05.10.2016 14:38:52
Prosjekt
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
Thor Bjerke, thor.bjerke@jbv.no
Svensk

Uuid
10015a50-f591-4ae1-951c-47577ff39f55
ACL (rettigheter)
10015a50-f591-4ae1-951c-47577ff39f55_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:25
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 25.04.2016 13:13:54

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
69

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
47
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
21590

Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Administratør
Redaktør

Granskere