Aurskog-Hølandbanen (Trafikkstrekninger)

Beskrivelse
Privatbane, overtatt av NSB 1945. I dag museumsbanen på en kort strekning.

Urskogbanen (U.B.) anla privatbanen Bingsfos–Bjørkelangen. Bingsfos lå langs Kongsvingerbanen, og NSB opprettet samtidig et stoppested der. Hølandsbanen, et annet privat selskap, anla banen videre fra Bjørkelangen til Skulerud. De to selskapene ble før åpningen til Skulerud i 1898 slått sammen til Urskog–Hølandsbanen (U.H.B.). Banen ble 7. desember 1903 forlenget fra Bingsfos til NSBs stasjon på Sørumsand.

Driften av...
Privatbane, overtatt av NSB 1945. I dag museumsbanen på en kort strekning.

Urskogbanen (U.B.) anla privatbanen Bingsfos–Bjørkelangen. Bingsfos lå langs Kongsvingerbanen, og NSB opprettet samtidig et stoppested der. Hølandsbanen, et annet privat selskap, anla banen videre fra Bjørkelangen til Skulerud. De to selskapene ble før åpningen til Skulerud i 1898 slått sammen til Urskog–Hølandsbanen (U.H.B.). Banen ble 7. desember 1903 forlenget fra Bingsfos til NSBs stasjon på Sørumsand.

Driften av U.H.B. ble overtatt av NSB 1. januar 1945, og banen ble statsbane fra 1. juli 1945. Navnet på banen ble fra mars 1947 endret til Aurskog–Hølandbanen. Banen ble nedlagt 1. juli 1960.

Strekningen Sørumsand–Fossum (3,32 km) drives i dag som museumsbane.
Ansvarlig forvalter
Norsk Jernbanemuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
30.05.2016 07:43:14
12.01.2019 02:18:01
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/7264c9c2-84ee-4c62-9e70-a80781b94b62 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Aurskog-Hølandbanen
Bokmål

Alternative navn
Tertitten
Bokmål

Urskog-Hølandsbanen (1898-1947)
Bokmål

Urskogbanen (1896-1898)
Bokmål

Beskrivelse
Privatbane, overtatt av NSB 1945. I dag museumsbanen på en kort strekning.

Urskogbanen (U.B.) anla privatbanen Bingsfos–Bjørkelangen. Bingsfos lå langs Kongsvingerbanen, og NSB opprettet samtidig et stoppested der. Hølandsbanen, et annet privat selskap, anla banen videre fra Bjørkelangen til Skulerud. De to selskapene ble før åpningen til Skulerud i 1898 slått sammen til Urskog–Hølandsbanen (U.H.B.). Banen ble 7. desember 1903 forlenget fra Bingsfos til NSBs stasjon på Sørumsand.

Driften av U.H.B. ble overtatt av NSB 1. januar 1945, og banen ble statsbane fra 1. juli 1945. Navnet på banen ble fra mars 1947 endret til Aurskog–Hølandbanen. Banen ble nedlagt 1. juli 1960.

Strekningen Sørumsand–Fossum (3,32 km) drives i dag som museumsbane.
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Sporvidde 750 mm
Lengde 56,8 km
Bokmål

Historikk

12.07.1894: Stortingsvedtak Bingsfos-Bjørkelangen (Urskogbanen)
14.11.1896: Høytidelig åpning av Urskogbanen
16.11.1896: Vanlig trafikk på Urskogbanen
05.04.1897: Stortingsvedtak Bjørkelangen-Skulerud (Hølandsbanen)
1898: Urskogbanen og Hølandsbanen sammensluttet til Urskog-Hølandsbanen
15.12.1898: Høytidelig åpning og vanlig drift på Hølandsbanen
26.05.1900: Stortingsvedtak Sørumsand (NSB-stasjon)-Bingsfos
07.12.1903: Vanlig trafikk Sørumstand-Bingsfos
01.01.1945: Driften av banen overtatt av NSB
01.07.1945: Banen ble en statsbane
03.1947: Navnet på banen endret til Aurskog-Hølandbanen
01.07.1960: Banen ble nedlagt
19.06.1966: Museumsbanedrift Fyen-Fossum (2,5 km)
1968: Museumsbanedrift Presterud-Fossum (2,8 km)
10.06.1989: Museumsbanedrift Sørumsand-Fossum (3,3 km)
1982: Strekningen Sørumsand-Fossum fredet

Bokmål

Type
Hendelser
Åpnet 14.11.1896
Bingsfos-Bjørkelangen

-Type
Bokmål

Svensk

-Tidsperiode
14.11.1896

--Tidligste tidspunkt
14.11.1896
-Datokommentar
Bingsfos-Bjørkelangen
Bokmål

Åpnet 15.12.1898
Bjørkelangen-Skulerud

-Type
Bokmål

Svensk

-Tidsperiode
15.12.1898

--Tidligste tidspunkt
15.12.1898
-Datokommentar
Bjørkelangen-Skulerud
Bokmål

Åpnet 07.12.1903
Sørumsand-Bingfos

-Type
Bokmål

Svensk

-Tidsperiode
07.12.1903

--Tidligste tidspunkt
07.12.1903
-Datokommentar
Sørumsand-Bingfos
Bokmål

Referanse
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Bokmål