Nomina - delar [sv]

Nomina - delar (svensk)

Datasett
Under produksjon
Status
12.11.2013 14:37:57
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/42091156-0077-4a22-845a-a9bdca31f018
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Nomina - delar
Svensk

Datasett
Svensk

Innholdet oppdatert
12.11.2013 14:37:57
Ingen treff.
Uuid
42091156-0077-4a22-845a-a9bdca31f018
ACL (rettigheter)
42091156-0077-4a22-845a-a9bdca31f018_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt

Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
12.11.2013 13:57:50
Sist lagret
02.10.2015 15:50:34
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
Redaktør

Granskere