Emneord knyttet til musikk (Ringve Musikkmuseum [no])

Beskrivelse

En emneordsliste for ord og begreper knyttet til musikk. Laget av Ringve Musikkmuseum.

Ansvarlig forvalter
Ringve Musikkmuseum forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
08.07.2016 15:00:15
Innholdet oppdatert
Formål

Til bruk i Primus i feltet Emneord.


URI
http://kulturnav.org/a192d4f0-96fb-4941-a33c-7ba8eb526c3a
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 1 av 1 treff.
Navn
Emneord knyttet til musikk
Bokmål

Beskrivelse
En emneordsliste for ord og begreper knyttet til musikk. Laget av Ringve Musikkmuseum.
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
08.07.2016 15:00:15
Formål
Til bruk i Primus i feltet Emneord.
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Uuid
a192d4f0-96fb-4941-a33c-7ba8eb526c3a
ACL (rettigheter)
a192d4f0-96fb-4941-a33c-7ba8eb526c3a_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 08.03.2017 13:35:44
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.07.2016 07:16:16

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
1

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
08.07.2016 11:19:45
Sist lagret
08.03.2017 13:35:44
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 08.03.2017 13:35:44
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.07.2016 07:16:16
Redaktør

Granskere