Emneord knyttet til musikk (Ringve Musikkmuseum)

Beskrivelse

En emneordsliste for ord og begreper knyttet til musikk. Laget av Ringve Musikkmuseum.

Ansvarlig forvalter
Ringve Musikkmuseum forvalter informasjonen på denne siden
09.03.2017 14:44:08
I drift
Status
Formål

Til bruk i Primus i feltet Emneord.


URI
http://kulturnav.org/a192d4f0-96fb-4941-a33c-7ba8eb526c3a
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 1 av 1 treff.
Navn
Emneord knyttet til musikk
Bokmål

Beskrivelse
En emneordsliste for ord og begreper knyttet til musikk. Laget av Ringve Musikkmuseum.
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Formål
Til bruk i Primus i feltet Emneord.
Bokmål

Ansvarlig forvalter