Nomenklatur for esker, tiner og skrin (Norsk Folkemuseum)

Nomenklatur

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden
09.01.2015 21:17:52
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/650e46f2-ce80-4114-b71c-acb77e9adb98
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Nomenklatur for esker, tiner og skrin
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Fritt notat
Basert på "Foreløpig nomenklatur for esker, tiner og skrin m,m." av Jon Birger Østby (1985).

-Tekst
Basert på "Foreløpig nomenklatur for esker, tiner og skrin m,m." av Jon Birger Østby (1985).
Bokmål