Nomenklatur for esker, tiner og skrin

Under produksjon
Status
13.05.2014 10:12:16
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/650e46f2-ce80-4114-b71c-acb77e9adb98
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Nomenklatur for esker, tiner og skrin
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
13.05.2014 10:12:16
Fritt notat
Basert på "Foreløpig nomenklatur for esker, tiner og skrin m,m." av Jon Birger Østby (1985).

-Tekst
Basert på "Foreløpig nomenklatur for esker, tiner og skrin m,m." av Jon Birger Østby (1985).
Bokmål
Ingen treff.