Nomenklatur for drikkestell (Norsk Folkemuseum)

Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
05.03.2018 12:07:15
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/ff080e49-3fa2-4308-a6d8-704d12c9b2f4
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Nomenklatur for drikkestell
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
05.03.2018 12:07:15
Ansvarlig forvalter
Ingen treff.
Uuid
ff080e49-3fa2-4308-a6d8-704d12c9b2f4
ACL (rettigheter)
ff080e49-3fa2-4308-a6d8-704d12c9b2f4_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Alexander Lindbäck (Norsk Folkemuseum) 13.09.2016 12:12:43

Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
13.09.2016 12:12:43
Sist lagret av

Sist lagret

Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Alexander Lindbäck (Norsk Folkemuseum) 13.09.2016 12:12:43