Nomenklatur for drikkestell (Norsk Folkemuseum)

Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Innholdet oppdatert 05.03.2018 12:07:15
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/ff080e49-3fa2-4308-a6d8-704d12c9b2f4
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Nomenklatur for drikkestell
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Ansvarlig forvalter