Tilstandsgrad tilstandsvurdering

I drift
Status
08.09.2017 07:22:15
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/66d9869e-b74d-4040-9a0c-5010f8cd0c0c
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 4 av 4 treff.
Navn
Tilstandsgrad tilstandsvurdering
Bokmål

Datasett
Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
08.09.2017 07:22:15
Kilde
 

-Linktekst
NS-16096:2012
Bokmål
Uuid
66d9869e-b74d-4040-9a0c-5010f8cd0c0c
ACL (rettigheter)
66d9869e-b74d-4040-9a0c-5010f8cd0c0c_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.07.2015 19:22:45
Under produksjon Tove Wefald Pedersen (KulturIT AS) 09.07.2015 11:44:13

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
4

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere