Tilstandsgrad tilstandsvurdering

I drift
Status
08.09.2017 07:22:15
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/66d9869e-b74d-4040-9a0c-5010f8cd0c0c
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 4 av 4 treff.
Navn
Tilstandsgrad tilstandsvurdering
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
08.09.2017 07:22:15
Kilde
 

-Linktekst
NS-16096:2012
Bokmål