Personer Vestfoldmuseene (Vestfoldmuseene)

Beskrivelse

Her finnes en liste over de personene som forekommer oftest i tilknytning til gjenstander og foto i Vestfoldmuseene

Datasett
Ansvarlig forvalter
Vestfoldmuseene (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
02.01.2018 15:03:06
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/ea6907ce-9f14-479f-b5cc-e14a35ed74b8
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 33 treff.
Navn
Personer Vestfoldmuseene
Bokmål

Beskrivelse
Her finnes en liste over de personene som forekommer oftest i tilknytning til gjenstander og foto i Vestfoldmuseene
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdet oppdatert
02.01.2018 15:03:06
Ansvarlig forvalter
Uuid
ea6907ce-9f14-479f-b5cc-e14a35ed74b8
ACL (rettigheter)
ea6907ce-9f14-479f-b5cc-e14a35ed74b8_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Kristin Halaas (Vestfoldmuseene) 08.11.2017 15:35:23
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 30.04.2015 10:06:56

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
33


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
6
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
71

Deles i mapper

Redaktør
Granskere