Vestfoldrelaterte personer (Vestfoldmuseene)

Beskrivelse

Her finnes en liste over de personene som forekommer oftest i tilknytning til gjenstander og foto i Vestfoldmuseene

Datasett
Ansvarlig forvalter
Vestfoldmuseene (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
17.03.2017 15:11:25, Ulf Bodin (KulturIT AS)
I drift
Status
17.10.2017 12:42:53
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/ea6907ce-9f14-479f-b5cc-e14a35ed74b8 | RDF/XML | JSON-LD
1 til 20 av 30 treff.
Navn
Vestfoldrelaterte personer
Bokmål

Beskrivelse
Her finnes en liste over de personene som forekommer oftest i tilknytning til gjenstander og foto i Vestfoldmuseene
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdet oppdatert
17.10.2017 12:42:53
Ansvarlig forvalter
Uuid
ea6907ce-9f14-479f-b5cc-e14a35ed74b8
ACL (rettigheter)
ea6907ce-9f14-479f-b5cc-e14a35ed74b8_SHARED
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
30


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
7
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
72

Deles i mapper

Redaktør
Granskere