Personer Vestfoldmuseene (Vestfoldmuseene)

Beskrivelse

Her finnes en liste over de personene som forekommer oftest i tilknytning til gjenstander og foto i Vestfoldmuseene

Datasett
Ansvarlig forvalter
Vestfoldmuseene (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Hentet informasjon oppdatert 10.11.2018 03:00:27
Innholdet oppdatert 17.10.2018 11:11:25
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/ea6907ce-9f14-479f-b5cc-e14a35ed74b8
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 46 treff.
Navn
Personer Vestfoldmuseene
Bokmål

Beskrivelse
Her finnes en liste over de personene som forekommer oftest i tilknytning til gjenstander og foto i Vestfoldmuseene
Bokmål

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Ansvarlig forvalter