Personer Vestfoldmuseene (Vestfoldmuseene)

Beskrivelse

Her finnes en liste over de personene som forekommer oftest i tilknytning til gjenstander og foto i Vestfoldmuseene

Datasett
Ansvarlig forvalter
Vestfoldmuseene (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Statistikk/bilder oppdaterte 21.09.2018 13:33:46
Innholdet oppdatert 09.08.2018 14:57:08
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/ea6907ce-9f14-479f-b5cc-e14a35ed74b8
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 42 treff.
Navn
Personer Vestfoldmuseene
Bokmål

Beskrivelse
Her finnes en liste over de personene som forekommer oftest i tilknytning til gjenstander og foto i Vestfoldmuseene
Bokmål

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Ansvarlig forvalter