Kaptein

Kapten (svensk)

Ansvarlig forvalter
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
19.09.2017 11:44:59
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/d046ea03-321c-4792-bf8b-5889d9ac1a13 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Kaptein
Bokmål

Kapten
Svensk

Alternativ betegnelse
Sjökapten
Svensk

Definisjon
Sjökapten är en titel på den som avlagt sjökaptensexamen samt erhållit sjökaptensbrev. En sjökapten har rätt att tjänstgöra som befälhavare på alla fartyg i geografiskt obegränsad fart. Ordet kapten används i dagligt tal också om befälhavaren för ett större fartyg, jämför skeppare.
Kapten är även en militär officersgrad med tjänsteställning mellan major/örlogskapten och löjtnant.
Svensk

Kategori
Bokmål

Svensk

Engelsk

Relatert term
Svensk

Engelsk

Eksakt matching (intern)