Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum)

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
25.01.2018 15:53:16
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/72af60f0-9f9d-4586-9116-c666f3f20974
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Eidsvollsmenn
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdet oppdatert
25.01.2018 15:53:16
Ansvarlig forvalter
Ingen treff.
Uuid
72af60f0-9f9d-4586-9116-c666f3f20974
ACL (rettigheter)
72af60f0-9f9d-4586-9116-c666f3f20974_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 24.01.2018 21:25:39

Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
24.01.2018 20:07:44
Sist lagret
24.01.2018 21:25:39
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 24.01.2018 21:25:39
Redaktør

Granskere