Anker, Peder (1749 - 1824)

Beskrivelse
Peder Anker, født i Christiania, norsk godseier og politiker, sønn av Christian Ancher, bror av Bernt Anker. Eier av store skoger, sagbruk og jernverk, bl.a. Bogstad, hvis prektige hovedbygning er oppført av ham, det meste av Nordmarka og Bærums Verk. Med hjelp av utenlandske sakkyndige forbedret og moderniserte han driften av sine omfattende eiendommer slik at disse ble mønsterbruk.
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Riksarkivet (Arkiv) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
olemyh@arkivverket.no
Sist lagret
05.06.2015 12:32:15
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8d90c7be-912c-42b3-ae81-db86cce5422d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Anker, Peder
Bokmål

Fornavn
Peder
Bokmål

Etternavn
Anker
Bokmål

Tittel
Statsminister

-Tittel
Statsminister
Bokmål

Beskrivelse
Peder Anker, født i Christiania, norsk godseier og politiker, sønn av Christian Ancher, bror av Bernt Anker. Eier av store skoger, sagbruk og jernverk, bl.a. Bogstad, hvis prektige hovedbygning er oppført av ham, det meste av Nordmarka og Bærums Verk. Med hjelp av utenlandske sakkyndige forbedret og moderniserte han driften av sine omfattende eiendommer slik at disse ble mønsterbruk.
Bokmål

Fødsel
08.12.1749 Oslo (By)
regjeringen.no

-Tidspunkt
08.12.1749
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

-Kilde
regjeringen.no
Bokmål
Død
10.12.1824

-Tidspunkt
10.12.1824
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Christiania, norsk godseier og politiker, sønn av Christian Ancher, bror av Bernt Anker. Eier av store skoger, sagbruk og jernverk, bl.a. Bogstad, hvis prektige hovedbygning er oppført av ham, det meste av Nordmarka og Bærums Verk. Med hjelp av utenlandske sakkyndige forbedret og moderniserte han driften av sine omfattende eiendommer slik at disse ble mønsterbruk. Energisk generalvei-intendant for Akershus stift 1798–1800 (se Ankerveien).Anker deltok på notabelmøtet på Eidsvoll 16. februar 1814. På Riksforsamlingen, hvor han møtte som 1. representant for Akershus, støttet han sin svigersønns, grev Herman Wedel Jarlsbergs politiske linje og var forsamlingens første president.18. november 1814 til 1. juli 1822 var han norsk statsminister i Stockholm.

Bokmål

Referanse
Store norske leksikon
Bokmål

Webbreferanse
SNL
Bokmål

-Linktekst
SNL
Bokmål