Avbilded

Avbildning (svensk), Depicted (engelsk), Kujutatu (estnisk)

Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Public Domain-Merket (PDM) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
08.09.2017 06:59:17
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/da47f489-2408-4f49-aaba-d3e5a22535f1 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Avbilded
Bokmål

Avbildning
Svensk

Depicted
Engelsk

Kujutatu
Estnisk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Uuid
da47f489-2408-4f49-aaba-d3e5a22535f1
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Ulf Bodin (KulturIT AS) 22.09.2015 21:15:22

Plassholdere
Nei
Ansvarlig forvalter
Opprettet av
Bidrag fra
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Anvends av (abonnement)
Deles i mapper
Opprettet
22.09.2015 21:15:22
Sist lagret
08.09.2017 06:59:17
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Ulf Bodin (KulturIT AS) 22.09.2015 21:15:22
Tidligere lagret