Public Domain-Merket (PDM)

Public Domain-märke (svensk), Public Domain Mark (engelsk)

Beskrivelse
Ingen kjent copyright
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
10.10.2018 09:34:05
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8b15f557-7cb1-429e-8c52-0e74a83d8358 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Public Domain-Merket
Bokmål

Public Domain-märke
Svensk

Public Domain Mark
Engelsk

Beskrivelse
Ingen kjent copyright
Bokmål

Det här verket har identifierats som fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner, inklusive alla relaterade närstående rättigheter.

Du får kopiera, sprida, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte utan att fråga om lov. Se Annan information nedan.
Svensk

Teosele ei rakendu teadaolevalt autoriõigustega seotud
piirangud.
Estnisk

Kode
CC PDM
PDM
Webbreferanse
Engelsk

-Linktekst
Wikipedia
Engelsk