Skansens byggnader (Skansen) [sv]

Skansens byggnader (Skansen) (svensk)

Ansvarlig forvalter
Skansen (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
27.09.2017 16:37:40
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/7af17dfd-59c1-4d0c-9c9e-85f352e787d7
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 170 treff.
Navn
Skansens byggnader
Svensk

Datasett
Innholdet oppdatert
27.09.2017 16:37:40
Ansvarlig forvalter
Uuid
7af17dfd-59c1-4d0c-9c9e-85f352e787d7
ACL (rettigheter)
7af17dfd-59c1-4d0c-9c9e-85f352e787d7_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 26.09.2017 16:05:01

Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
170

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
2
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
13

Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
25.10.2016 17:01:38
Sist lagret
26.09.2017 16:05:01
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 26.09.2017 16:05:01
Redaktør

Granskere