Stedtyper (KulturIT AS)

Platstyper (KulturIT AS) (svensk), Place types (KulturIT AS [no]) (engelsk)

Beskrivelse

Stedtyper med mulighet til hierarkisk indeling

Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
14.10.2017 11:40:42
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/2155319e-50c9-416a-ae85-3e6afc33ef4e
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 41 treff.
Navn
Stedtyper
Bokmål

Platstyper
Svensk

Place types
Engelsk

Beskrivelse
Stedtyper med mulighet til hierarkisk indeling
Bokmål

Datasetet innehåller platstyper, med möjlighet till hierarkisk indelning av platser.
Svensk

Innholdstype
Datasett
Innholdet oppdatert
14.10.2017 11:40:42
Ansvarlig forvalter
Uuid
2155319e-50c9-416a-ae85-3e6afc33ef4e
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 02.02.2018 08:06:15
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
41

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
import_test
Redaktør
Granskere
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:23:17
Sist lagret
03.04.2018 17:40:28
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 02.02.2018 08:06:15
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43
Administratør
import_test

Redaktør

Granskere