Stedtyper (KulturIT AS)

Platstyper (svensk), Place types (engelsk)

Beskrivelse

Stedtyper med mulighet til hierarkisk indeling

Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
27.07.2018 09:42:36
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/2155319e-50c9-416a-ae85-3e6afc33ef4e
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 41 treff.
Navn
Stedtyper
Bokmål

Platstyper
Svensk

Place types
Engelsk

Beskrivelse
Stedtyper med mulighet til hierarkisk indeling
Bokmål

Datasetet innehåller platstyper, med möjlighet till hierarkisk indelning av platser.
Svensk

Innholdstype
Datasett
Ansvarlig forvalter