Åland, befolkade platser [sv]

Åland, befolkade platser (svensk), Åland Islands, populated places (GeoNames) (engelsk)

Beskrivelse

Befolkade platser på Åland hämtade från Geonames. Urvalet består av platser med koden PPL*. [sv]

Datasett
Beta
Status
16.12.2016 12:12:59
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/5cd090c9-2fae-46a7-9d10-172fa01defc9
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 351 treff.
Navn
Åland, befolkade platser
Svensk

Åland Islands, populated places (GeoNames)
Engelsk

Beskrivelse
Befolkade platser på Åland hämtade från Geonames. Urvalet består av platser med koden PPL*.
Svensk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Datasett
Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
16.12.2016 12:12:59
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Uuid
5cd090c9-2fae-46a7-9d10-172fa01defc9
ACL (rettigheter)
5cd090c9-2fae-46a7-9d10-172fa01defc9_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.09.2017 09:37:58

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
351

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
2
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
2

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
15.12.2016 10:21:07
Sist lagret
19.09.2017 09:37:58
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.09.2017 09:37:58
Administratør
Redaktør

Granskere