Kulturhistoriske innsamlere (Norsk Folkemuseum)

Beskrivelse

Person eller organisasjon som har tatt initiativ til innsamling av kulturhistoriske beretninger

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Ukjent
Status
17.11.2016 14:28:11
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/d519f76b-5ce5-4876-906e-7d31a76eb609
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Kulturhistoriske innsamlere
Bokmål

Beskrivelse
Person eller organisasjon som har tatt initiativ til innsamling av kulturhistoriske beretninger
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdet oppdatert
17.11.2016 14:28:11
Ansvarlig forvalter
Ingen treff.
Uuid
d519f76b-5ce5-4876-906e-7d31a76eb609
ACL (rettigheter)
d519f76b-5ce5-4876-906e-7d31a76eb609_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Redaktør

Granskere