Kulturhistoriske innsamlere (Norsk Folkemuseum)

Personer

Beskrivelse

Person eller organisasjon som har tatt initiativ til innsamling av kulturhistoriske beretninger

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden
17.11.2016 14:28:11
Ukjent
Status

URI
http://kulturnav.org/d519f76b-5ce5-4876-906e-7d31a76eb609
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Kulturhistoriske innsamlere
Bokmål

Beskrivelse
Person eller organisasjon som har tatt initiativ til innsamling av kulturhistoriske beretninger
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Ansvarlig forvalter