Utøked Outline

Outline (OCM)

Beskrivelse

En utøked version av Outline of Cultural Material (OCM) fra Primus i Norge.

Status: ?
Forvaltning: ?

Datasett
12.12.2017 14:59:06
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/9aa5ff1a-8708-4fa6-bc88-5422b7cdedf1
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 564 treff.
Navn
Utøked Outline
Bokmål

Beskrivelse
En utøked version av Outline of Cultural Material (OCM) fra Primus i Norge.

Status: ?
Forvaltning: ?
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk