Utøked Outline

Beskrivelse

En utøked version av Outline of Cultural Material (OCM) fra Primus i Norge.

Status: ?
Forvaltning: ?

Datasett
I drift
Status
12.12.2017 13:17:10
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/9aa5ff1a-8708-4fa6-bc88-5422b7cdedf1
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 564 treff.
Navn
Utøked Outline
Bokmål

Beskrivelse
En utøked version av Outline of Cultural Material (OCM) fra Primus i Norge.

Status: ?
Forvaltning: ?
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
12.12.2017 13:17:10
Uuid
9aa5ff1a-8708-4fa6-bc88-5422b7cdedf1
ACL (rettigheter)
9aa5ff1a-8708-4fa6-bc88-5422b7cdedf1_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift root 09.01.2015 12:36:37
Hvilende root 09.01.2015 12:36:37
I drift UlfB 28.09.2013 08:08:13
Publisert UlfB 08.08.2013 10:34:29

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
564

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Granskere
Opprettet
08.08.2013 10:34:29
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 12:36:37
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift root 09.01.2015 12:36:37
Hvilende root 09.01.2015 12:36:37
I drift UlfB 28.09.2013 08:08:13
Publisert UlfB 08.08.2013 10:34:29