Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima museer) [sv]

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima museer) (svensk)

Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
19.11.2015 13:13:36
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/fb4faa4b-984a-404b-bdf7-9c24a298591e
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 86 treff.
Navn
Svenska marinens klasser för örlogsfartyg
Svensk

Innholdet oppdatert
19.11.2015 13:13:36
Prosjekt
Uuid
fb4faa4b-984a-404b-bdf7-9c24a298591e
ACL (rettigheter)
fb4faa4b-984a-404b-bdf7-9c24a298591e_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 18.01.2016 13:13:21
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 08.06.2015 16:01:25

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Opprettet av
a77657c6-1434-4348-9596-55541f04050b
Opprettet
08.06.2015 08:33:47
Sist lagret
18.01.2016 13:13:21
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 18.01.2016 13:13:21
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 08.06.2015 16:01:25