Ubåt

Ubåt (svensk), Submarine (engelsk)

Beskrivelse
Vessels capable of continuous, extended underwater voyages under their own power without surfacing; often naval combatant vessels. For vessels capable of complete submersion for only limited amounts of time and which may or may not move under their own power, use "submersibles." [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 13:53:59
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/d7286bae-9e1f-4048-94b5-f70017d139f8 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Ubåt
Bokmål

Ubåt
Svensk

Submarine
Engelsk

Beskrivelse
Vessels capable of continuous, extended underwater voyages under their own power without surfacing; often naval combatant vessels. For vessels capable of complete submersion for only limited amounts of time and which may or may not move under their own power, use "submersibles."
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Underordnet term
Bokmål

Svensk

Bokmål

Svensk

Bokmål

Svensk

Bokmål

Svensk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk
Uuid
d7286bae-9e1f-4048-94b5-f70017d139f8
ACL (rettigheter)
c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 13:53:59
Til vurdering root 18.02.2015 16:32:06

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Opprettet av
root
Opprettet
18.02.2015 14:24:48
Sist lagret
01.06.2015 13:53:59
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 13:53:59
Til vurdering root 18.02.2015 16:32:06