Ubåt

Ubåt (svensk), Submarine (engelsk)

Beskrivelse
Vessels capable of continuous, extended underwater voyages under their own power without surfacing; often naval combatant vessels. For vessels capable of complete submersion for only limited amounts of time and which may or may not move under their own power, use "submersibles." [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 13:53:59
12.01.2019 04:20:09
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/d7286bae-9e1f-4048-94b5-f70017d139f8 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Ubåt
Bokmål

Ubåt
Svensk

Submarine
Engelsk

Beskrivelse
Vessels capable of continuous, extended underwater voyages under their own power without surfacing; often naval combatant vessels. For vessels capable of complete submersion for only limited amounts of time and which may or may not move under their own power, use "submersibles."
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
               marinefartøy (Type)
Bokmål
                    Krigsskip (Type)
Bokmål

Underordnet term
Bokmål

Svensk

Bokmål

Svensk

Bokmål

Svensk

Bokmål

Svensk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk