marinefartøy

Örlogsfartyg (svensk), naval ship (engelsk)

Fartøystyper (Statens maritima museer [sv])

Beskrivelse
Watercraft designed primarily for use in warfare, either in combat operations or to provide services and support for such operations. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
24.06.2015 10:24:58
25.05.2018 09:15:04
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1d100b52-4367-4fab-ae36-660604e3087a | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
marinefartøy
Bokmål

Örlogsfartyg
Svensk

naval ship
Engelsk

Beskrivelse
Watercraft designed primarily for use in warfare, either in combat operations or to provide services and support for such operations.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Estnisk

Overordnet term
Underordnet term
Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk


Svensk


-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk