Fartygstyper (Statens maritima museer) [sv]

Fartygstyper (Statens maritima museer) (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
I drift
Status
10.08.2017 14:48:34
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
359
Innholdet oppdatert
03.10.2017 14:21:34
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Navn
Fartygstyper
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
10.08.2017 14:48:34
Mappetype
Uuid
981a4755-55cb-4f88-b7e2-54fbf55aecae
ACL (rettigheter)
981a4755-55cb-4f88-b7e2-54fbf55aecae_SHARED
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Ekstern systemliste
Bokmål


Totalt antall poster
359

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere