Fartygstyper (Statens maritima museer) [sv]

Fartygstyper (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
I drift
Status
05.06.2018 11:45:13
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
359
Innholdet oppdatert
03.10.2017 14:21:34
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Navn
Fartygstyper
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
05.06.2018 11:45:13
Mappetype