Fartygstyper [sv]

Fartygstyper (svensk), Naval vessel types (engelsk)

05.06.2018 11:47:10
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/333fb447-f09c-4e41-adbe-6deacf54e06f
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 2 av 2 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
359
Innholdet oppdatert
09.08.2018 14:57:59
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
150
Innholdet oppdatert
10.08.2016 12:40:42
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Navn
Fartygstyper
Svensk

Naval vessel types
Engelsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk