Fartøy

Fartyg (svensk), Watercraft (engelsk)

Beskrivelse
Vessels that can float and are constructed for travel or transport on the water, such as a boat, ship, or raft. [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 09:44:25
12.01.2019 04:20:36
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/3983b0bb-2a7c-4917-a19d-aa241348ee33 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Fartøy
Bokmål

Fartyg
Svensk

Watercraft
Engelsk

Beskrivelse
Vessels that can float and are constructed for travel or transport on the water, such as a boat, ship, or raft.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk