Fartøy

Fartyg (svensk), Watercraft (engelsk)

Beskrivelse
Vessels that can float and are constructed for travel or transport on the water, such as a boat, ship, or raft. [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 09:44:25
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/3983b0bb-2a7c-4917-a19d-aa241348ee33 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Fartøy
Bokmål

Fartyg
Svensk

Watercraft
Engelsk

Beskrivelse
Vessels that can float and are constructed for travel or transport on the water, such as a boat, ship, or raft.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk
Uuid
3983b0bb-2a7c-4917-a19d-aa241348ee33
ACL (rettigheter)
c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 09:44:25
Til vurdering root 18.02.2015 16:31:52

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Opprettet av
root
Opprettet
18.02.2015 14:24:35
Sist lagret
01.06.2015 09:44:25
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 09:44:25
Til vurdering root 18.02.2015 16:31:52