Description
Klass inom svenska marinen bestående av två jagare sjösatta 1926. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/56875a5c-8df9-44b5-9c35-e3131e0ccf33 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ehrensköldklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av två jagare sjösatta 1926.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Bredde [no]: 8,8 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
8,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 2,6 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish