Svenska marinens klasser för örlogsfartyg - ämnesord (Statens maritima museer) [sv]

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg - ämnesord (Statens maritima museer) (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
I drift
Status
18.01.2016 14:13:21
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Navn
Svenska marinens klasser för örlogsfartyg - ämnesord
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
18.01.2016 14:13:21
Mappetype
Uuid
54613bad-50d4-45d8-ac4a-61c01becef0b
ACL (rettigheter)
54613bad-50d4-45d8-ac4a-61c01becef0b_SHARED
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Ekstern systemliste
Bokmål

Svensk

Opprettet
04.09.2015 14:12:32
Sist lagret
04.09.2015 14:13:33
Tidligere lagret