Minejaktfartøy / minerydder

Minröjningsfartyg (svensk), Minehunter (engelsk)

Bredere term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 13:48:40
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/4edc0697-5126-451a-ab5e-d09ed2bdc7f1 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Minejaktfartøy / minerydder
Bokmål

Minröjningsfartyg
Svensk

Minehunter
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Uuid
4edc0697-5126-451a-ab5e-d09ed2bdc7f1
ACL (rettigheter)
c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 13:48:40
Til vurdering root 18.02.2015 16:32:01

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Opprettet av
root
Opprettet
18.02.2015 14:24:47
Sist lagret
01.06.2015 13:48:40
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 13:48:40
Til vurdering root 18.02.2015 16:32:01