Kanonbåt

Kanonbåt (svensk), Gunboat (engelsk)

Beskrivelse
Relatively small warships armed with one or more guns; such vessels are most commonly used for local defense and inland patrol, but gunboats of the late 19th and early 20th centuries could be quite substantial. [en]
Bredere term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.06.2015 10:28:32
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/338f0317-1e25-4e32-8528-b691ee24c755 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Kanonbåt
Bokmål

Kanonbåt
Svensk

Gunboat
Engelsk

Beskrivelse
Relatively small warships armed with one or more guns; such vessels are most commonly used for local defense and inland patrol, but gunboats of the late 19th and early 20th centuries could be quite substantial.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk
Uuid
338f0317-1e25-4e32-8528-b691ee24c755
ACL (rettigheter)
c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 09.06.2015 10:28:32
Til vurdering root 18.02.2015 16:31:58

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Opprettet av
root
Opprettet
18.02.2015 14:24:45
Sist lagret
09.06.2015 10:28:32
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 09.06.2015 10:28:32
Til vurdering root 18.02.2015 16:31:58