Kanonbåt

Kanonbåt (svensk), Gunboat (engelsk)

Beskrivelse
Relatively small warships armed with one or more guns; such vessels are most commonly used for local defense and inland patrol, but gunboats of the late 19th and early 20th centuries could be quite substantial. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.06.2015 10:28:32
12.01.2019 04:18:00
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/338f0317-1e25-4e32-8528-b691ee24c755 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Kanonbåt
Bokmål

Kanonbåt
Svensk

Gunboat
Engelsk

Beskrivelse
Relatively small warships armed with one or more guns; such vessels are most commonly used for local defense and inland patrol, but gunboats of the late 19th and early 20th centuries could be quite substantial.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
               marinefartøy (Type)
Bokmål
                    Krigsskip (Type)
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk