Hydrofonbøyefartøy

Hydrofonbojfartyg (svensk), Sonobuoy vessel (engelsk)

Bredere term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
02.06.2015 10:58:37
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/78b777f4-08b8-4231-81a2-cea5b478c8fc | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Hydrofonbøyefartøy
Bokmål

Hydrofonbojfartyg
Svensk

Sonobuoy vessel
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Uuid
78b777f4-08b8-4231-81a2-cea5b478c8fc
ACL (rettigheter)
c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 11:16:50
Til vurdering root 18.02.2015 16:31:57

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Opprettet av
root
Opprettet
18.02.2015 14:24:48
Sist lagret
02.06.2015 10:58:37
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 11:16:50
Til vurdering root 18.02.2015 16:31:57