Hydrofonbøyefartøy

Hydrofonbojfartyg (svensk), Sonobuoy vessel (engelsk)

Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
02.06.2015 10:58:37
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/78b777f4-08b8-4231-81a2-cea5b478c8fc | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Hydrofonbøyefartøy
Bokmål

Hydrofonbojfartyg
Svensk

Sonobuoy vessel
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk