Hydrofonbøyefartøy

Hydrofonbojfartyg (svensk), Sonobuoy vessel (engelsk)

Bredere term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/78b777f4-08b8-4231-81a2-cea5b478c8fc | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Hydrofonbøyefartøy
Bokmål

Hydrofonbojfartyg
Svensk

Sonobuoy vessel
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Uuid
78b777f4-08b8-4231-81a2-cea5b478c8fc
ACL (rettigheter)
c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00_SHARED
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei