Motortorpedobåt

Motortorpedbåt (svensk), Motor torpedo boat (engelsk)

Beskrivelse
Light warships, originally armed with torpedoes and light guns, developed by the major combatants during the Second World War as fast patrol vessels. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 13:59:20
12.01.2019 04:18:54
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/18916d79-940d-414c-98b7-d133da5fe94a | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Motortorpedobåt
Bokmål

Motortorpedbåt
Svensk

Motor torpedo boat
Engelsk

Beskrivelse
Light warships, originally armed with torpedoes and light guns, developed by the major combatants during the Second World War as fast patrol vessels.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
               marinefartøy (Type)
Bokmål
                    Krigsskip (Type)
Bokmål
                         Torpedobåt (Type)
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk