Motortorpedobåt

Motortorpedbåt (svensk), Motor torpedo boat (engelsk)

Beskrivelse
Light warships, originally armed with torpedoes and light guns, developed by the major combatants during the Second World War as fast patrol vessels. [en]
Bredere term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 13:59:20
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/18916d79-940d-414c-98b7-d133da5fe94a | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Motortorpedobåt
Bokmål

Motortorpedbåt
Svensk

Motor torpedo boat
Engelsk

Beskrivelse
Light warships, originally armed with torpedoes and light guns, developed by the major combatants during the Second World War as fast patrol vessels.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk
Uuid
18916d79-940d-414c-98b7-d133da5fe94a
ACL (rettigheter)
c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 13:59:20
Til vurdering root 18.02.2015 16:32:02

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Opprettet av
root
Opprettet
18.02.2015 14:24:47
Sist lagret
01.06.2015 13:59:20
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 13:59:20
Til vurdering root 18.02.2015 16:32:02