Motortorpedobåt

Motortorpedbåt (svensk), Motor torpedo boat (engelsk)

Beskrivelse
Light warships, originally armed with torpedoes and light guns, developed by the major combatants during the Second World War as fast patrol vessels. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 13:59:20
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/18916d79-940d-414c-98b7-d133da5fe94a | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Motortorpedobåt
Bokmål

Motortorpedbåt
Svensk

Motor torpedo boat
Engelsk

Beskrivelse
Light warships, originally armed with torpedoes and light guns, developed by the major combatants during the Second World War as fast patrol vessels.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk