Svenska marinens klasser för örlogsfartyg - motivämnesord (Statens maritima museer) [sv]

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg - motivämnesord (Statens maritima museer) (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
I drift
Status
18.01.2016 14:13:21
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Navn
Svenska marinens klasser för örlogsfartyg - motivämnesord
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
18.01.2016 14:13:21
Mappetype
Uuid
b8a4055a-6e3c-4a8d-a6b2-be8f787f2d48
ACL (rettigheter)
b8a4055a-6e3c-4a8d-a6b2-be8f787f2d48_SHARED
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Ekstern systemliste
Bokmål


Opprettet
04.09.2015 14:27:48
Sist lagret
04.09.2015 14:30:08
Tidligere lagret