Svenska marinens klasser för örlogsfartyg - motivämnesord (Statens maritima museer) [sv]

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg - motivämnesord (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
I drift
Status
05.06.2018 11:48:57
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
86
Innholdet oppdatert
19.11.2015 13:13:36
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Navn
Svenska marinens klasser för örlogsfartyg - motivämnesord
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
05.06.2018 11:48:57
Mappetype