Personer Museene i Sør-Trøndelag (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST))

Datasett
Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
21.02.2018 10:25:15
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/dfbb8cff-f25c-471c-b7c8-b0e08e1d87a0
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 32 treff.
Navn
Personer Museene i Sør-Trøndelag
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdet oppdatert
21.02.2018 10:25:15
Ansvarlig forvalter
Uuid
dfbb8cff-f25c-471c-b7c8-b0e08e1d87a0
ACL (rettigheter)
dfbb8cff-f25c-471c-b7c8-b0e08e1d87a0_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24

Status


Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Opprettet
22.06.2016 14:46:26
Sist lagret
17.03.2017 15:11:24
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24