Organisasjonstyper

Organisationstyper (svensk), Organization types (engelsk)

Beskrivelse

Organisasjonstyper

Beta
Status
23.03.2018 16:11:38
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/225d61d0-eb81-41f3-86a9-2fa940d305f9
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Organisasjonstyper
Bokmål

Organisationstyper
Svensk

Organization types
Engelsk

Beskrivelse
Organisasjonstyper
Bokmål

Typer av organisationer. Datasetet är tänkt att ge en grov typindelning av organisationer efter typ av företagsamhet och verksamhet. Wikipedia-länkad.

Status: Används i drift för vissa typer av organisationer. I övrigt att betrakta som arbetsmaterial inför en diskussion.
Svensk

Innholdstype
Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
23.03.2018 16:11:38
Uuid
225d61d0-eb81-41f3-86a9-2fa940d305f9
ACL (rettigheter)
225d61d0-eb81-41f3-86a9-2fa940d305f9_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.09.2017 09:15:31
I drift UlfB 28.09.2013 05:49:54
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
34

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:20:36
Sist lagret
19.09.2017 09:15:31
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.09.2017 09:15:31
I drift UlfB 28.09.2013 05:49:54
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43
Redaktør

Granskere