Organisasjonstyper

Organisationstyper (svensk), Organization types (engelsk)

Beskrivelse

Organisasjonstyper

23.03.2018 16:11:38
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/225d61d0-eb81-41f3-86a9-2fa940d305f9
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Organisasjonstyper
Bokmål

Organisationstyper
Svensk

Organization types
Engelsk

Beskrivelse
Organisasjonstyper
Bokmål

Typer av organisationer. Datasetet är tänkt att ge en grov typindelning av organisationer efter typ av företagsamhet och verksamhet. Wikipedia-länkad.

Status: Används i drift för vissa typer av organisationer. I övrigt att betrakta som arbetsmaterial inför en diskussion.
Svensk

Innholdstype
Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk