Nomenklatur for melkestell (Norsk Folkemuseum)

Nomenklatur

Beskrivelse

Nomenklaturen er utarbeidet av Jon Birger Østby i prosjektet: "Nomenklatur for kulturhistoriske gjenstandsmateriale" og ble publisert av Norsk Kunst- og Kulturhistoriske museer i 1984.
Registreringer og originaler til illustrasjoner ligger i arkivet på Norsk Folkemuseum.

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden
28.09.2018 13:59:39
Under produksjon
Status
Formål

Hjelp til katalogisering av kulturhistorisk materiale.


URI
http://kulturnav.org/8b55ec43-7b88-4ed6-8d6d-726521b7f3d3
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Nomenklatur for melkestell
Bokmål

Beskrivelse
Nomenklaturen er utarbeidet av Jon Birger Østby i prosjektet: "Nomenklatur for kulturhistoriske gjenstandsmateriale" og ble publisert av Norsk Kunst- og Kulturhistoriske museer i 1984.
Registreringer og originaler til illustrasjoner ligger i arkivet på Norsk Folkemuseum.
Bokmål

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Formål
Hjelp til katalogisering av kulturhistorisk materiale.
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Kilde
 

-Linktekst
Jon Birger Østby: Nomenklatur for melkestell. Oslo 1984.
Bokmål