Nomenklatur for melkestell (Norsk Folkemuseum)

Beskrivelse

Nomenklaturen er utarbeidet av Jon Birger Østby i prosjektet: "Nomenklatur for kulturhistoriske gjenstandsmateriale" og ble publisert av Norsk Kunst- og Kulturhistoriske museer i 1984.
Registreringer og originaler til illustrasjoner ligger i arkivet på Norsk Folkemuseum.

Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
10.04.2018 12:28:24
Innholdet oppdatert
Formål

Hjelp til katalogisering av kulturhistorisk materiale.


URI
http://kulturnav.org/8b55ec43-7b88-4ed6-8d6d-726521b7f3d3
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Nomenklatur for melkestell
Bokmål

Beskrivelse
Nomenklaturen er utarbeidet av Jon Birger Østby i prosjektet: "Nomenklatur for kulturhistoriske gjenstandsmateriale" og ble publisert av Norsk Kunst- og Kulturhistoriske museer i 1984.
Registreringer og originaler til illustrasjoner ligger i arkivet på Norsk Folkemuseum.
Bokmål

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
10.04.2018 12:28:24
Formål
Hjelp til katalogisering av kulturhistorisk materiale.
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Kilde
 

-Linktekst
Jon Birger Østby: Nomenklatur for melkestell. Oslo 1984.
Bokmål
Ingen treff.
Uuid
8b55ec43-7b88-4ed6-8d6d-726521b7f3d3
ACL (rettigheter)
8b55ec43-7b88-4ed6-8d6d-726521b7f3d3_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Jon Birger Østby 05.03.2018 13:16:36

Status


Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
05.03.2018 12:31:57
Sist lagret av
Sist lagret
05.03.2018 13:16:36
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Jon Birger Østby 05.03.2018 13:16:36
Administratør
Redaktør

Granskere