Verft (Statens maritima museer [sv])

Varv (Statens maritima museer) (svensk)

Beskrivelse

Verft inneholder opplysninger om skipsverft og båtbyggerier

Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
06.04.2018 14:22:33
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/b0fc1427-a9ab-4239-910a-cd02c02c4a76
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 266 treff.
Navn
Verft
Bokmål

Varv
Svensk

Beskrivelse
Verft inneholder opplysninger om skipsverft og båtbyggerier
Bokmål

Varv innehåller uppgifter om fartygs- och båtvarv.

Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt. I samarbetet ingår [Aust-Agder museum og arkiv](http://www.kubenarendal.no), [Bohusläns museum del av Västarvet](http://www.bohuslansmuseum.se), [Norsk maritimt museum del av Norsk folkemuseum](http://www.marmuseum.no), [Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg](http://goteborg.se/wps/portal/sjofartsm), [Sjöfartsmuseum på Åland](http://www.sjofartsmuseum.ax/sve) och [Statens maritima museer som består av Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet](http://www.maritima.se). Målet är att vårt samarbete ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring det maritima kulturarvet. Använd gärna auktoriteter och vokabulär och kontakta Statens maritima museer (registrator@maritima.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet.

Hör gärna av dig om det är något du saknar.
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Innholdet oppdatert
06.04.2018 14:22:33
Prosjekt
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk


Uuid
b0fc1427-a9ab-4239-910a-cd02c02c4a76
ACL (rettigheter)
b0fc1427-a9ab-4239-910a-cd02c02c4a76_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Per Gisle Galåen (Norsk Maritimt Museum) 26.10.2017 16:42:45
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 07.04.2015 15:39:19

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk