Kommune

Kommuner (svensk)

I drift
Status
14.01.2018 18:07:30
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/a8662f1d-d7e8-47f1-ac62-dd265a2f174d
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 428 treff.
Navn
Kommune
Bokmål

Kommuner
Svensk

Innholdet oppdatert
14.01.2018 18:07:30
Uuid
a8662f1d-d7e8-47f1-ac62-dd265a2f174d
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift root 09.01.2015 13:21:55

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
428

Antall poster per type
Kommune 428

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
109
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
430

Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
02.05.2013 11:42:42
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 13:21:55
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift root 09.01.2015 13:21:55
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
09.01.2015 13:21:55 root
Administratør
Redaktør

Granskere