Skader

Under produksjon
Status
25.01.2017 14:08:40
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/51e4d5d7-51b0-44f1-9acb-248076ea1210
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Skader
Bokmål

Innholdstype
Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
25.01.2017 14:08:40
Prosjekt
Uuid
51e4d5d7-51b0-44f1-9acb-248076ea1210
ACL (rettigheter)
51e4d5d7-51b0-44f1-9acb-248076ea1210_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Tove Wefald Pedersen (KulturIT AS) 10.07.2015 13:16:37
Under produksjon Tove Wefald Pedersen (KulturIT AS) 10.07.2015 13:18:44
I drift Tove Wefald Pedersen (KulturIT AS) 10.07.2015 13:16:16
Under produksjon UlfB 15.04.2014 10:21:12

Status


Engelsk

Estnisk