Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (svensk)

Personer

Beskrivelse

Detta dataset innehåller personer med koppling till samlingarna vid Statens museer för världskultur (Etnografiska museet, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet). Ursprunget är ett analogt kortregister på Etnografiska museet med personer som samlat in/donerat/sålt samlingar till museet. När registret blev digitalt har det utökats med, dels motsvarande personer vid de andra museerna i myndigheten, men också med upphovsmän (hantverkare, fotografer, konstnärer). [sv]

Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens museer för världskultur (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
12.01.2019 02:59:49
17.03.2019 17:48:35
I drift
Status
Formål

Syftet med detta dataset är att stärka kunskapen om och främja intresset för de samlingar som SMVK förvaltar.

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten. Personuppgifterna i detta dataset är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet och informationen är därmed att...

Syftet med detta dataset är att stärka kunskapen om och främja intresset för de samlingar som SMVK förvaltar.

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten. Personuppgifterna i detta dataset är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Statens museer för världskulturs uppdrag.

Skicka e-post till: registrator@varldskulturmuseerna.se om du vill komma i kontakt med ansvarigt personuppgiftsombud, ange "PUL" i ämnesraden. Då kan du begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas eller att ditt namn tas bort helt. [sv]


URI
http://kulturnav.org/434bb1b5-eb51-4f56-aec4-5f5a79835b31
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 1749 treff.
Navn
Personer med anknytning till Världskulturmuseerna
Svensk

Beskrivelse
Detta dataset innehåller personer med koppling till samlingarna vid Statens museer för världskultur (Etnografiska museet, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet). Ursprunget är ett analogt kortregister på Etnografiska museet med personer som samlat in/donerat/sålt samlingar till museet. När registret blev digitalt har det utökats med, dels motsvarande personer vid de andra museerna i myndigheten, men också med upphovsmän (hantverkare, fotografer, konstnärer).
Svensk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Formål
Syftet med detta dataset är att stärka kunskapen om och främja intresset för de samlingar som SMVK förvaltar.

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten. Personuppgifterna i detta dataset är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Statens museer för världskulturs uppdrag.

Skicka e-post till: registrator@varldskulturmuseerna.se om du vill komma i kontakt med ansvarigt personuppgiftsombud, ange "PUL" i ämnesraden. Då kan du begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas eller att ditt namn tas bort helt.
Svensk

Standardverdi for status