Moderne og historiske kommuner (C)

Beskrivelse

Dette kommuneregisteret er basert på Statistisk Sentralbyrås (SSB) liste over nåværende norske kommuner, med de kommunenumre som er tildelt av SSB. I tillegg er tilføyet historiske kommuner, som er nedlagt ved delinger eller sammenslåinger. Enkelte historiske kommuner, som var nedlagt da SSB i 1946 opprettet systemet med kommunenumre, har i listen nummer på formen XX8X eller XX9X. Dette gjelder også de tilfeller hvor eldre kommunenumre har blitt gjenbrukt av nye kommuner. Dette gjelder eksemp...

Dette kommuneregisteret er basert på Statistisk Sentralbyrås (SSB) liste over nåværende norske kommuner, med de kommunenumre som er tildelt av SSB. I tillegg er tilføyet historiske kommuner, som er nedlagt ved delinger eller sammenslåinger. Enkelte historiske kommuner, som var nedlagt da SSB i 1946 opprettet systemet med kommunenumre, har i listen nummer på formen XX8X eller XX9X. Dette gjelder også de tilfeller hvor eldre kommunenumre har blitt gjenbrukt av nye kommuner. Dette gjelder eksempelvis Tønsberg, som fra 1988 ble tildelt Åsgårdsstrands gamle kommunenummer 0704 (i bruk til 1964). For å ivareta innføringen av slike kommuner i registeret, er disse tildelt fiktive numre med 8 og 9 som tredje siffer, for eksempel 0790 Åsgårdsstrand. Kommuner med likelydende navn, for eksempel Nes, Borge og Mo, har en fylkeskode etter navnet: Nes A/Nes B/Nes AA/Nes ST, Borge Ø/Borge N og Mo T/Mo N.

Status: Dette datasettet er erstattet av de to datasettene:

Datasett
Hvilende
Status
23.10.2014 09:56:08
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/a2dc2718-fab8-4cd0-8f5d-4ea233c22a75
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 794 treff.
Navn
Moderne og historiske kommuner (C)
Bokmål

Beskrivelse
Dette kommuneregisteret er basert på Statistisk Sentralbyrås (SSB) liste over nåværende norske kommuner, med de kommunenumre som er tildelt av SSB. I tillegg er tilføyet historiske kommuner, som er nedlagt ved delinger eller sammenslåinger. Enkelte historiske kommuner, som var nedlagt da SSB i 1946 opprettet systemet med kommunenumre, har i listen nummer på formen XX8X eller XX9X. Dette gjelder også de tilfeller hvor eldre kommunenumre har blitt gjenbrukt av nye kommuner. Dette gjelder eksempelvis Tønsberg, som fra 1988 ble tildelt Åsgårdsstrands gamle kommunenummer 0704 (i bruk til 1964). For å ivareta innføringen av slike kommuner i registeret, er disse tildelt fiktive numre med 8 og 9 som tredje siffer, for eksempel 0790 Åsgårdsstrand. Kommuner med likelydende navn, for eksempel Nes, Borge og Mo, har en fylkeskode etter navnet: Nes A/Nes B/Nes AA/Nes ST, Borge Ø/Borge N og Mo T/Mo N.

Status: Dette datasettet er erstattet av de to datasettene:

* [Historiske kommune](http://kulturnav.org/dc639d0e-c4fd-4f05-b9ae-b8920f56f4be)
* [Kommune](http://kulturnav.org/a8662f1d-d7e8-47f1-ac62-dd265a2f174d)
Bokmål

Kode
C
Datasett
Bokmål

Innholdet oppdatert
23.10.2014 09:56:08
Uuid
a2dc2718-fab8-4cd0-8f5d-4ea233c22a75
ACL (rettigheter)
a2dc2718-fab8-4cd0-8f5d-4ea233c22a75_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift root 11.11.2013 23:00:44
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
794

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
import_test
Redaktør
Granskere
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:22:23
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 12:44:39
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift root 11.11.2013 23:00:44
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
11.11.2013 23:00:44 root
07.06.2013 10:03:43 UlfB
03.05.2013 14:22:23 IMPORT_TEST
Administratør
import_test

Redaktør

Granskere