Innhold (A.2.9.B)

Feltkatalogen

Beskrivelse

Se Kunstverkinndeling: Hovedkategori (A.2.3) og Kunstverkinndeling: Underkategori (A.2.4)

Datasett
09.01.2015 13:32:08
Hvilende
Status

URI
http://kulturnav.org/9a24d37c-640d-4e9c-b3a1-4c928033ee20
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Innhold (A.2.9.B)
Bokmål

Beskrivelse
Se Kunstverkinndeling: Hovedkategori (A.2.3) og Kunstverkinndeling: Underkategori (A.2.4)
Bokmål

Kode
A.2.9.B
Innholdstype
Datasett
Bokmål