Cultural Heritage Organizations (KulturIT [no])

Other languages: Kulturorganisasjoner, Sverige m.m. (norwegian bokmål), Kulturarvsorganisationer (swedish)

Organization

Description

Datasetet innehåller mestadels svenska kulturarvsorganisationer som nu förvaltar information i KulturNav eller kan komma att förvalta information i plattformen i framtiden. Här finns även organisationer som använder eller kan komma att använda information ur tjänsten. Norska organisationer visas i detta dataset hämtade från ett separat dataset.

Om det skapas mer sammanhållna och långsiktigt förvaltade museiregister, kommer troligen posten flyttas över till dessa. [sv]

Dataset
Dataset owner
KulturIT [no] owns the information on this page
Contact information
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no [no]
24/09/2018 10:46:49
13/06/2024 09:21:48
In operation
Status
DCAT-AP
Purpose

Datasetet är skapat för att kunna referera dataset till förvaltande och användande organisationer. [sv]


URI
http://kulturnav.org/71a879b5-cc34-4a43-ad6b-47606ea1d588
Download
Login/register to download the dataset content

A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


R


S


T


U


V


Y


Name
Cultural Heritage Organizations
English

Kulturorganisasjoner, Sverige m.m.
Norwegian bokmål

Kulturarvsorganisationer
Swedish

Description
Datasetet innehåller mestadels svenska kulturarvsorganisationer som nu förvaltar information i KulturNav eller kan komma att förvalta information i plattformen i framtiden. Här finns även organisationer som använder eller kan komma att använda information ur tjänsten. Norska organisationer visas i detta dataset hämtade från ett separat dataset.

Om det skapas mer sammanhållna och långsiktigt förvaltade museiregister, kommer troligen posten flyttas över till dessa.
Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Default presentation
View overview
Purpose
Datasetet är skapat för att kunna referera dataset till förvaltande och användande organisationer.
Swedish

Dataset owner
Norwegian bokmål

Swedish

Contact information
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no
Norwegian bokmål

Datasetförvaltning: kulturnav@kulturit.no
Swedish

Topic
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

English

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk


Norwegian bokmålNorwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Editorial note
Norska kulturorganisationer flyttade till ett eget dataset (https://kulturnav.org/fc997d92-0f6e-4385-833c-4fe251619ec4) 2020-06-22. /Ulf Bodin
Swedish