MIA - Museene i Akershus (Museum) [no]

Other languages: MIA - Museene i Akershus (norwegian bokmål)

Kulturorganisasjoner (Kulturdirektoratet) [no]

Description
Akershusmuseet ble opprettet i 1983 som et service- og kompetansesenter for museene i Akershus. Museet bistår med konserveringstjenester, vedlikeholdsplaner, fototjenester, utvikling av utstillinger og pedagogiske opplegg, markedsføringstiltak, felles meldingsblad for kulturminnevernet i fylket, arkiv- og registreringsbistand. Museets hovedadministrasjon ligger på Strømmen. Her finner du samlinger, lokalhistorisk arkiv, bibliotek og verksteder, som også bistår publikum med hjelp til egne pros... Akershusmuseet ble opprettet i 1983 som et service- og kompetansesenter for museene i Akershus. Museet bistår med konserveringstjenester, vedlikeholdsplaner, fototjenester, utvikling av utstillinger og pedagogiske opplegg, markedsføringstiltak, felles meldingsblad for kulturminnevernet i fylket, arkiv- og registreringsbistand. Museets hovedadministrasjon ligger på Strømmen. Her finner du samlinger, lokalhistorisk arkiv, bibliotek og verksteder, som også bistår publikum med hjelp til egne prosjekter. [no]
Type
Dataset owner
Arts Council Norway owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/09/2020 13:53:48
24/02/2024 11:37:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e5b4c656-8f5d-4e4d-9d09-e51d37504ec2 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
MIA - Museene i Akershus
Norwegian bokmål

Alternative name
Akershusmuseet
Norwegian bokmål

MIA
Norwegian bokmål

Description
Akershusmuseet ble opprettet i 1983 som et service- og kompetansesenter for museene i Akershus. Museet bistår med konserveringstjenester, vedlikeholdsplaner, fototjenester, utvikling av utstillinger og pedagogiske opplegg, markedsføringstiltak, felles meldingsblad for kulturminnevernet i fylket, arkiv- og registreringsbistand. Museets hovedadministrasjon ligger på Strømmen. Her finner du samlinger, lokalhistorisk arkiv, bibliotek og verksteder, som også bistår publikum med hjelp til egne prosjekter.
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Establishment
1983

-Time
1983
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Focus
Norwegian bokmål


Place reference
Viken (Fylke) [no], Lillestrøm [no], Heggeliveien 14, 2015 Leirsund, Norge [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Lillestrøm
Norwegian bokmål

-Place (text)
Heggeliveien 14, 2015 Leirsund, Norge
Norwegian bokmål
Coordinates
59.99748, 11.09369, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.99748
-Longitude (Easting)
11.09369
Has part
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
AFM
-Id
AFM
-System
DigitaltMuseum