Arkivverket (Arkiv) [no]

Arkivverket (norwegian bokmål)

Kulturorganisasjoner (Kulturdirektoratet) [no]

Type
Dataset owner
Arts Council Norway owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
30/07/2020 11:26:33
09/12/2023 05:33:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1e114dcc-371f-49d7-bc96-55e3ab08f463 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arkivverket
Norwegian bokmål

Store norske leksikon

Establishment
25/03/1904
Arkivverket ble etablert, dengang under betegnelsen "Rigets Arkivvæsen", ved Kronprinsregentes resolusjon av 25. mars 1904. Resolusjonen besto av to punkter: Første punkt tilla Rigsarkivaren myndighet til å føre tilsyn med stiftsarkivene "ved siden af den direkte Bestyrelse af Rigsarkivet". Annet punkt var beslutning om Instruks for Rigsarkivaren.

-Time
25/03/1904
-Dating comment
Arkivverket ble etablert, dengang under betegnelsen "Rigets Arkivvæsen", ved Kronprinsregentes resolusjon av 25. mars 1904. Resolusjonen besto av to punkter: Første punkt tilla Rigsarkivaren myndighet til å føre tilsyn med stiftsarkivene "ved siden af den direkte Bestyrelse af Rigsarkivet". Annet punkt var beslutning om Instruks for Rigsarkivaren.
Norwegian bokmål
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Has part