Museum

Other languages: Museum (norwegian bokmål), Museum (swedish), Museum (norwegian nynorsk)

Organization types

Description
Ett museum är en offentligt tillgänglig samling av systematiskt ordnade föremål av naturhistorisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller teknisk art. [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:17:38
20/04/2024 09:15:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/69c7349b-cd3d-4aef-bff7-69e471ae4d6f | RDF/XML | JSON-LD
Label
Museum
English

Museum
Norwegian bokmål

Museum
Swedish

Museum
Norwegian nynorsk

Description
Ett museum är en offentligt tillgänglig samling av systematiskt ordnade föremål av naturhistorisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller teknisk art.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Definition
A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment. (ICOM)
English

Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld. (ICOM)
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Typ
Swedish

Estonian

Narrower concept
Norwegian bokmålNorwegian bokmål


English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål


Norwegian bokmålNorwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål


English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål


Norwegian bokmålNorwegian bokmål


Norwegian bokmål

Swedish


Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Swedish


Norwegian bokmål


English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Swedish


Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


English

Norwegian bokmålNorwegian bokmål


Norwegian bokmål

Swedish