Opprinnelig funksjon [no]

Other languages: Opprinnelig funksjon (norwegian bokmål), Ursprunglig funktion (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

03/11/2021 14:35:46
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/b796a478-e786-4dc9-8672-655b4147c2e1
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 2 of 2 hits.
Name
Opprinnelig funksjon
Norwegian bokmål

Ursprunglig funktion
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk